El BUTLLETÍ del Col.lectiu El Bou i la Mula és una publicació creada a partir de comentaris, notícies, opinions, ressenyes de llibres...  oberta a la participació d’aquells que tinguin alguna cosa a dir sobre el pessebre.

nº 19. Agost 2007    (886k)  
   
nº 18. Desembre 2006    (1635k)  
   
nº 17. Desembre 2005    (813k) nº 16. Febrer 2005    (528k)
   
nº 15. Novembre 2004    (2500k) nº 14. Maig 2004    (1174k)
nº 13. Febrer 2004    (1460k)  
   
nº 12. Novembre 2003  (470k) nº 11  Juliol 2003 (946k)
nº 10  Gener 2003 (1357k)  
   
nº 9    Desembre 2002 (638k) nº 8   Juliol 2002  (636k)
   
nº 7   Novembre 2001 ( 509k) nº 6   Abril 2001  (1279k)
   
nº 5   Desembre 2000  (356k) nº 4   Juny 2000  (888k)
nº 3   Abril 2000  (546k)  
   
nº 2   Desembre 1999 (646k) nº 1   Setembre 1999 (495k)
nº 0   Abril 1999 (189k)